Archive for the 'Barn' Category

Ur Tidning för Wenersborgs stad och län 10 januari 1893

Skyttegillets barnbal sistlidne söndag hade som vanligt lockat mycket folk ända ned ifrån halfmetershöga knubbiga ”raringar” upp till grånande far- och morfäder.

Vid half 7-tiden öppnades balen med en högtidlig promenadpolonäs, som tryggt och obesväradt tråddes af ett par af allra minsta sorten, likväl med ledning af en lifvad och rolig farbror.

Så kommo ringdanser och andra danser tills kl. bortåt half 10, då den efterlängtade utdelningen af godter skedde. Ännu en ringdans, och de små troppade hem, den ene efter den andre, för att hvila ut och drömma om den roliga balen. En och annan af småttingarne höll dock tappert ut tills inemot midnatt.

För ”de stora” slöt balen strax efter klockan 1. Något extra nöje var påtänkt för barnbalen, men måste på grund af mellankommande hinder i sista stund inställas. Antagligen saknades detta dock icke, ty alla tycktes ha utomordentligt roligt.

De balbesökandes antal utgjorde 250 personer, däraf 90 barn.

Nyckelord: , , ,