Archive for the 'Mode & utseende' Category

Ur Kalmar 6 mars 1911

Damen i byxor är inte längre en i hufvudstaden osedd märkvärdighet. Vi behöfva ej mera lämna skildringar öfver hur hon mottagits i Berlin och Köpenhamn, ty Sverige ha nu egen erfarenhet att stödja sig på. Härom kvällen uppenbarade sig nämligen den första jupe culotten på Stockholms horisont. Försiktigtvis undvek hon att exponera sig på gatan, men äfven det kan man väl vänta sig. Hon framträdde i stället en kväll på en af hufvudstadens större restauranger, där det nya plagget naturligtvis väckte all önskvärd sensation. Det bars af en ung dam, som uppträdde i dekolleterad aftontoalett, men i stället för den vanliga klädningen sågs en af orangefärjat siden framställd, tudelad kjol, hvars visserligen mycket vida byxben tydligt syntes, då den nya dräktens ägarinna promenerade genom salen – naturligtvis starkt bekikad och kommenterad, i synnerhet af damerna.

Nyckelord: , , , ,