Ur Kalmar 21 december 1900

Afskedsfest för veterinären A. Almgren, som inom kort afflyttar till Gnesta, hölls förliden gårdag å Ryssby gästgifvaregård. Festen, som var besökt af ett 50-tal personer, bar alltigenom vittne om hur afhållen hr Almgren är inom de trakter, der han sedan flera år tillbaka haft sin verksamhetskrets. Kyrkoherden Nordsten framhöll i ett vältaligt anförande den saknad hr A. qvarlemnar och tackade honom för hvad han verkat här på orten samt uttalade samtlige de närvarandes välönskningar för hr A. på den nya plats, han nu står i beredskap att tillträda. Dessutom öfverlemnades till veterinär Almgren tvenne dyrbara kandelabrar af silfver och två smakfulla blomsterhorn. De förra voro inköpta hos guldsmedsfirman Axel Rosin i Kalmar.

Nyckelord: , , ,

Det här inlägget publicerades torsdag, maj 20th, 2010 kl 10:01 och har arkiverats i Fester & tillställningar. Du kan följa alla kommentarer till inlägget genom RSS 2.0-flödet. Du kan skriva en kommentar eller lämna en trackback från din egen sajt.

Skriv en kommentar

XHTML: Du kan använda följande taggningar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Namn (*)
Mejl (kommer ej att visas) (*)
Sajt
Kommentar