Artiklar med nyckelordet 'Luitpoldparken'

Ur Viola. Illustrerat Notis- och Annonsblad för Trädgården 1911 N:r 14 A. April d. 5.

Luitpoldparken i München invigdes den 11 mars. Festen beskrives som en av de vackraste högtidligheterna i Bayern till firande av prinsen-regentens 90-årsdag.

Förra året förvärvades 15 hektar tomter i norra stadsdelen för en kostnad av över två miljoner mark för en parkanläggning. Tio hektar blevo i höstas disponibla för arbetets påbörjande. 50 tusen mark anslogos därtill. Den 6 december sattes arbetet i gång och en areal av 3 hektar iordningställdes samt planterades med 160 st. mycket stora och starka ekar, bokar, björkar och kastanjer, vilka flyttades med frostklump. Den färdiga delen av parken gav vid invigningen intryck av ett gammalt trädbestånd.

På en stor terrass, omkring 3/4 hektar, hava planterats 90 Krimlindar för regentens 90 år och i en särskild grupp 50 ekar till erinran av hans 50-åriga lyckliga regeringstid.

Nyckelord: , ,