Artiklar med nyckelordet 'dynamit'

Ur tidningen Kalmar 1909-10-20

I måndags föröfvades återigen ett attentat mot spårvagnarna i Stockholm som lätt kunnat få ganska allvarsamma följder.

När en af den hvita linjens vagnar vid 3-tiden på eftermiddagen passerade östra spårvägsspåret på Narvavägen strax intill Linnégatan hördes plötsligt en mycket stark explosion.

Strax efter det vagnen passerat hittade en liten gosse en bit af en dynamitpatron i spåret. En del af denna hade exploderat och förorsakat knallen, då vagnen gick öfver den. I den kvarblifna biten hade en tändsticka, försedd med tändsats, instuckits.

På grund däraf, att blott en bit av dynamitpatronen exploderade, så åstadkoms ingen skada på spårvagnen.

Man har ännu ingen spaning på attentatsmannen. Saken är öfverlämad till detektiva polisen.

Nyckelord: , , ,