Artiklar med nyckelordet 'hatt'

Ur Göteborgs weckoblad 7 januari 1892

Omkring 150 personer ur skilda samhällsklasser i Karlskrona ha i stadens tidningar tillkännagifvit att de hädanefter komma att hälsa blott på militäriskt vis, genom att föra handen till hufvudbonaden. Reformen, som afser att under den kallare årstiden skydda hufvudet mot förkylning, säges ha mottagits med bifall af »samhällets högsta auktoriteter».

Nyckelord: , ,

Ur Östergötlands veckoblad 1 juli 1887

Då nedgående persontåget från Stockholm till Linköping i söndags afton afgick från Norrköpings station, hände sig att då en resande strax utanför densamma wid kolbryggan räckte ut sin hatt för den sista afskedshelsningen till bekanta å perrongen, hatten fastnade å en på kolbryggan warande stolpe samt förswann från den resandes åsyn. Lyckligtwis undslapp han nu från affären med några skråmor å handen och en förlorad hatt men torde detta utgöra en ytterligare warning att ej luta sig för långt utanför kupéfönstren för undwikande af ännu swårare olyckshändelser, hwilka derigenom lätt kunna uppstå.

Nyckelord: , , , ,