Artiklar med nyckelordet 'Delsbo'

Ur Bollnäs tidning 21 februari 1880

Från Delsbo skrifves 13:e dennes till denna tidning’: I år ha vi en högst märkvärdig vinter; blid väderlek och snart sagdt ingen snö, hvadan till större delen hjuldon måste användas.

Efter senaste blidvädret finnes framme i socknen med undantag af på sjöarne icke ens en isskorpa någonstädes och från skogarne kan man blott med största möda framforsla ved till husbehof; att under sådana förhållanden ej ett öre kan förtjenas på timmerforsling, behöfver knappast nämnas.

De gamle gå dagligen med surmulna ansigten och förespå ovilkorligen ett missväxtår. En lycka är imellertid, att de två föregående åren gifvit rika skördar på allt, och de, som hafva några förråd af foder och spannmål kvar, spara nu derpå för kommande hotfulla tider.

Nyckelord: , , , , ,