Ur Tidning för Wenersborgs stad och län 8 augusti 1893

En infernalisk konsert gafs förliden lördags afton i härvarande hamnkanal, då icke mindre än fyra ångare under ungefär 1/4 timmas tid samtidigt gåfvo sin otålighet luft i de mest gräsliga jämmertoner, öfver att järnvägens svängbro hölls stängd under aftontågets vagnsväxling. Vi våga å hela samhällets vägnar uttala den åstundan, att hrr ångbåtsbefälhafvare ej vidare i okynnig otålighet och i onödan med dylika oljud plågar alla de sjukliga och nervösa personer, som bo i närheten af hamnen, isynnerhet som lag och förordning bjuda att nämda bro skall vara stängd, då tåg väntas eller står inne på stationen.

Nyckelord: , ,

Det här inlägget publicerades fredag, maj 14th, 2010 kl 12:45 och har arkiverats i Sjöfart, Tåg & järnväg. Du kan följa alla kommentarer till inlägget genom RSS 2.0-flödet. Du kan skriva en kommentar eller lämna en trackback från din egen sajt.

Skriv en kommentar

XHTML: Du kan använda följande taggningar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Namn (*)
Mejl (kommer ej att visas) (*)
Sajt
Kommentar