Archive for the 'Kyrka' Category

Ur Östgötaposten 24 juli 1896

På de besvär skolläraren Emil Normell i Orlunda, som vid Aska häradsrätt jemte J. A. Johansson i Altorp åtalats, för det de en söndag under hösten 1891 i Orlunda sockenkyrka under pågående gudstjenst med hvarandra spelat kort, anfört öfver Göta hofrätts den 28 November 1894 i målet meddelade utslag, hvarigenom, med upphäfvande at häradsrättens helt och hållet friande utslag, Normell och Johansson ålades att hvar för sig med ed inför häradsrätten betyga, att de icke, som vittnet K. A. Fredriksson i Svås berättat, å orgelläktaren i Orlunda församlings kyrka under predikan spelat kort, har kongl. maj:t meddelat utslag, men ej funnit skäl att i hofrättens utslag göra ändring. Detta mindre vanliga mål kommer alltså att än en gång behandlas af Aska häradsrätt, dit målet i sin helhet återförvisats.

Nyckelord: , , , , , ,