Artiklar med nyckelordet 'lantbrukare'

Skräck för vatten hyses som bekant af många människor både på land och i stad, men ett litet rekord i afsky för det våta elementet och därmed väl också i orenlighet torde dock ha satts af en 82 årig västerbottensbonde, hemmahörande i Burträsk. Icke nog med att den gamle mannen aldrig i hela sitt lif badat i öppen sjö, utan han påstår helt skrytsamt berättar en meddelare till Nsv. Dbl. att han icke, så långt han kan minnas tillbaka i tiden, någonsin tvättat hela kroppen, utan endast ansikte och händer. Egendomligt nog har den åldrige mannen ändå aldrig varit sjuk, hvilket han tillskrifver sin yttersta försiktighet med vatten.

Nyckelord: , , ,

Ur Östgötaposten 2 september 1898

Till Ö. C. skrifves: Härom dagen sutto å en restaurationslokal i en af länets mindre städer några landtbrukare, som på morgonqvisten vid ett glas öl dryftade väderleken, årsväxten och auktionen efter rusthållare X. i Y., hvilken på försommaren dog i lungsot, sedan före honom hustru och 3 barn bortryckts i samma plåga. Och menade man enstämmigt, att mågen handlade bra illa, som, då han ju var ganska förmögen, inte brände upp paltorna efter gubben, ty den redbara garderoben hade han sjelf behållit. Utan skulle nu lungsoten spridas till himlens fyra väder. Vi ha sagt till honom, menade en af sällskapet, men han har svarat, att det angår honom inte.

Vid ett annat bord satt en främling i staden, uppmärksamt lyssnande till samtalet, hvaraf han inhemtade både tid och ställe för auktionen. Kl. 11 gick han ut till gården, der lungsoten skulle gå under klubban, och kl. 12 hade han köpt hvartenda plagg, som han samlade i en lår och lät föra ut på ett gärde, hvarefter han tuttade på hela lumplådan, som med tillhjelp af något litet fotogen, lågade Gud och menniskor till ett behagligt brännoffer. Sedan gick den märk- värdig främlingen sina färde!

Nyckelord: , , ,