Ur tidningen Kalmar 12 augusti 1912

Detektiva polisen i Stockholm har slutfört en utredning, som i all sin bedröflighet icke saknar sina roliga poänger.

Den 2 juli på aftonen stod en för flera resor stöld straffad person, f. kyparen Karl Manfred Romanus Rosenqvist på Hamngatan. Han sammanträffade då med en stallbroder, f. d. sjömannen Ture Pettersson, och båda öfverenskommo nu att stjäla hvar sin velociped och fara ut på landet för att få landtluft. Rosenqvist tog sin utanför Hamngatan 16 och Pettersson sin vid Jakobstorg.

Då de två blifvit väl försedda, träffade de en gemensam stallbroder, Oskar Flodin, och beslöts det äfven att han skulle få en velociped. En dylik fanns äfven på Hötorget. De besökte nu en del näringsställen i staden, åkande på hvar sin cykel, men dagen därpå togs färden i sällskap ut efter landsvägen till Enköping och Västerås. Här stannade de öfver natten och begingo inbrott i en speceributik, där varor för 35 kronor tillgrepos.

Färden gick nu vidare till Köping, där man öfvernattade och fann en cigarrautomat, som lämnade 30 kr. i byte. Nu fortsattes färden vidare till Eskilstuna, där Pettersson synes tröttnat och återvändt till hufvudstaden pr bantåg. De två andra hade ock tröttnat på velocipedfärden och togo bantåg till Örebro. Här fick Rosenqvist sälja sin öfverflödiga velociped under uppgift, »att han, som varit ute och tränat för olympiska spelens velocipedtäflingar, men icke lyckats bli kvalificerad, måste på detta sätt skaffa sig respengar hem». Han lyckades äfven sälja velocipeden för 40 kr. Hvart de två andra gjort af sina velocipeder har ej kunnat utrönas. Alla träffades nu i Stockholm, där de snart nog häktades.

Anförare för cykelturen synes ha varit stortjufven Rosenqvist, som ytterligare har en mängd stölder på sitt samvete. Före cykelfärden hade han tillgripit ett ur från en sofvande person i Humlegården, som han pantsatt, och en fiol med låda från musikern Hans Paulsson vid cirkus Jack Joyce, hvilken han pantsatt för 5 kr. å assistansen Linnégatan 29. Efter återkomsten till Stockholm från cykeltäflingen gick han ombord å ångaren Tjust, som då låg vid Klara strand, och ur maskinistens hytt tillgrep ett guldur med kedja, värdt 160 kr. Rosenqvist blef nu generös och han, som då var skyldig 4 kr. 50 öre på ungkarlshotellet »Gotthem» vid Jakobsgatan, lämnade uret som pant. Strax därefter skedde upptäckten, och de tre äfventyrarna inburades. De få nu göra färden åter Mälaren rundt, men denna gång i fångskjuts.

Nyckelord: , , , , ,

Det här inlägget publicerades måndag, oktober 19th, 2009 kl 1:10 och har arkiverats i Brott & ordningsmakt. Du kan följa alla kommentarer till inlägget genom RSS 2.0-flödet. Du kan skriva en kommentar eller lämna en trackback från din egen sajt.
+/- Collapse/Expand All

3 Comments(+Add)

1   johanna    http://www.hypergrafi.blogspot.com
oktober 19th, 2009 at 20:27

åh, dessa velocipedtjufvar och deras osläckliga behov av landtluft.

Mattias, det här är storslaget. Jag älskar detaljrikedomen. Jag uppskattar också graderingen av tjufveriet. Stortjufven Rosenquist… Dagspressen är inte vad den brukade vara.

2   Mattias    http://www.mattiasbostrom.se
oktober 19th, 2009 at 23:17

Johanna: Åh, frände! Även jag älskar benämningen stortjufven. Och så tycker jag så synd om musikern Hans Paulsson vid cirkus Jack Joyce och förundras över att hans person är så viktig här att han omnämns med namn och arbetsplats.
Undrar just om herrar tjufvarna/äfventyrarna hade några förhoppningar att klara sig undan. Det krävdes inte direkt CSI för att följa deras stöldturné.

3   johanna    http://www.hypergrafi.blogspot.com
oktober 20th, 2009 at 20:43

Ja, stackars Hans! De kanske inte överträffar CSI men som detektiva polisen är inte att leka med.

Och de här sovande personerna i Humlegården, var har de tagit vägen?

Skriv en kommentar

XHTML: Du kan använda följande taggningar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Namn (*)
Mejl (kommer ej att visas) (*)
Sajt
Kommentar