Artiklar med nyckelordet 'Vänersborg'

Ur Tidning för Wenersborgs stad och län 8 augusti 1893

En infernalisk konsert gafs förliden lördags afton i härvarande hamnkanal, då icke mindre än fyra ångare under ungefär 1/4 timmas tid samtidigt gåfvo sin otålighet luft i de mest gräsliga jämmertoner, öfver att järnvägens svängbro hölls stängd under aftontågets vagnsväxling. Vi våga å hela samhällets vägnar uttala den åstundan, att hrr ångbåtsbefälhafvare ej vidare i okynnig otålighet och i onödan med dylika oljud plågar alla de sjukliga och nervösa personer, som bo i närheten af hamnen, isynnerhet som lag och förordning bjuda att nämda bro skall vara stängd, då tåg väntas eller står inne på stationen.

Nyckelord: , ,