Artiklar med nyckelordet 'Arthur Stentzell'

Ur Wilkensons Göteborg N:o 5-6. Mars April 1911.

I ”Astron. Korrespondens” offentliggör utgivaren, Arthur Stentzell, under rubriken ”Exploderande solar” en uppseendeväckande artikel. Efter en redogörelse för den senaste tilldragelsen av detta slag, det för en kort tid sedan i stjärnbilden ”Ödlan” observerade uppflammandet av en ny eller temporär stjärna, framställer han en alldeles ny teori för stjärnexplosioner, i det han alldeles förkastar den hittills allmänt gängse åsikten, att himlakropparna gå under genom kollision med varandra.

Stödjande sig på de under den nyare tiden vid varje sådan katastrof alltjämt ökade bevisen för befintligheten av ett ofantligt högt tryck, antager Stentzell, att exploderandet av en fixstjärna, d. v. s. en sol, åstadkommes genom en kemisk förändring av dess totalmassa, framkallad av för starkt gravitationstryck.

”Då ämnesbildningen i en stjärna,” skriver han, ”framskridit till den punkt att strålenergin icke längre förmår hålla den oerhörda gravitationsvärksamheten stången, exploderar stjärnan.”

Vår sol kan såsom en stjärna bland de andra stjärnorna naturligtvis icke intaga någon undantagsställning. Man kan därför med stor sannolikhet anta, att även för solen förestår en explosion, vilken naturligtvis för hela dess planetsystem skulle betyda en återgång till ett för millioner år sedan tillryggalagt aggregattillstånd.

När denna redan av forntidens vise anade världsbrand skall inträffa kan ännu icke beräknas. Stentzell hoppas att människosläktet då redan är utdött.

Nyckelord:

Warning: is_executable(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/bin/curl) is not within the allowed path(s): (/storage/content/75/155675/hvadnytt.se/:/storage/configuration/wrappers/75/155675/hvadnytt.se/:/tmp/) in /storage/content/75/155675/hvadnytt.se/public_html/wp-includes/class-snoopy.php on line 202