Artiklar med nyckelordet 'gummifabrik'

Ur Kalmar 6 september 1912

Disponenten vid Hälsingborgs gummifabrik har uttalat sig om anledningen till högre priser på galoscher. Prisstegringen beror framför allt på den omständigheten att fabrikerna velat göra slut på den osunda konkurrensen mellan detaljhandlarna och de olika fabrikanterna, hvilken urartat ända därhän, att detaljisterna på vissa platser arbetat nästan utan procent, hvarför de goda kunderna måst upphöra med försäljningen, såvida fabrikerna ej kunde införa en bättre ordning. Någon trustbildning mellan de svenska fabrikerna kunde det icke vara tal om, utan endast en af fabrikerna gemensamt företagen nödvändig åtgärd för att stäfja osund konkurrens.

Nyckelord: , ,