Artiklar med nyckelordet 'läroverk'

Ur Kalmar 29 november 1905

Tryckfelsnisse har spelat läroverksstyrelsen ett litet spratt vid utgifna öfversättningsprofvet till engelska för höstens studentexamen. I den tryckta temasvenskan skildras att i ett middagssällskap på ett hotell i London en af deltagarna förevisade ett sällsynt guldmynt. Detta mynt försvann emellertid plötsligen. En allmän eftersökning började och en af middagsgästerna, en för de öfriga obekant man blef nu tydligen särdeles orolig, »isynnerhet då någon af de närvarande föreslog att allesammans skulle vända ut och in på sina flickor…»

Nyckelord: , ,