Artiklar med nyckelordet 'Paris'

Ur Kalmar 16 juni 1900

Det berättas i ett Parisbref till norska Morgenbladet, att konung Oscar en dag företagit en uppstigning i Eiffeltornet. Konungen rökte cigarr i elevatorn och påmindes med anledning deraf af maskinisten, att rökning var förbjuden. Underrättad af en bland de närvarande om hvem hans passagerare var, blef maskinisten helt ängslig, men konungen öfverlemnade till honom ett par guldmynt för det han gjort sin pligt.

Nyckelord: , ,